Privacy- en cookieverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke

- Devand BV (hierna genoemd: “MUNDO SPIRITS”)

- Sperestraat 7, 8470 Gistel

- BTW BE 0866.210.394

- T: 0499 53 53 77

- E: info@mundospirits.com  

Cookieverklaring

MUNDO SPIRITS maakt enkel gebruik van strikt noodzakelijke cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze webshop wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de webshop naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze webshop optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookielijst

Cookiesubgroep

Cookies

Gebruikte cookies

Levensduur

eshop.mundospirits.comPrestaShop-01d83a53cb6f3fefe687ea241862ae24 Cookie 1st Party365 dagen

Privacyverklaring

MUNDO SPIRITS verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

MUNDO SPIRITS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

1. Algemene doeleinden:

MUNDO SPIRITS zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken:

- Cookies - om onze webshop of app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang;


- Klantgegevens - om uw account op onze webshop of app te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarom u verzocht heeft of omdat MUNDO SPIRITS daartoe een gerechtvaardigd belang heeft;


- Leveranciersgegevens -  om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de noodzaak voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst;


- Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

2. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met MUNDO SPIRITS verbonden zijn of met enige andere partner van MUNDO SPIRITS.

We doen natuurlijk wel beroep op enkele partners om onze webshop te laten werken. Dat zijn met name Neostrada B.V. (voor de hosting) en Tom Hollevoet (voor de bouw van de website, de security rond de website en de database en het onderhoud van de webshop en de database). Neostrada B.V. en Tom Hollevoet verwerken je gegevens op volledig veilige wijze volgens onze instructies en onder ons toezicht. Indien nodig, zorgen wij ook voor het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.

Bewaarperiode

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften. Wij zijn wettelijk verplicht alle factuurgegevens bij te houden voor een periode van 7 jaar. Jouw contactgegevens houden we maximaal 2 jaar bij na je laatste aankoop bij ons.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.f, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-    Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-    Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@mundospirits.com;

Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be