Klachtenregeling en geschillen 

  1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via e-mail: info@mundospirits.com  en via telefoon: +32 499 53 53 77. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 

  1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel het Vredegerecht Tweede kanton Oostende of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge bevoegd.

 

  1. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

 

  1. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.

 

  1. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij SafeShops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/, schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren of via e-mail: info@SafeShops.be.